Obecné informace o SSL certifikátech

SSL (Secure Sockets Layer) je otevřený nekomerční protokol a nyní jedna z nejvíce používaných metod pro zabezpečení datových přenosů v rámci přenosů dat na internetu mezi serverem
a prohlížečem (uživatelem).

SSL (Secure Sockets Layer) je protokol, který zajišťuje šifrování přenášených dat na internetu a autentizaci serveru pomocí digitálních certifikátů. To, že jsme připojení na internetové stránky zabezpečené pomocí SSL certifikátu, poznáme podle adresy stránky, která obsahuje navíc písmeno „s“, např. https://www.zoner.cz/ nebo podle zobrazení prohlížeče. Výhodou SSL protokolu je i to, že administrátor serveru pro využití tohoto zabezpečení musí pouze zajistit přesměrování na adresu
s HTTPS protokolem.

Princip SSL certifikátů je založen na asymetrickém šifrování, kdy každá z komunikujících stran má
dva šifrovací klíče - veřejný klíč a soukromý klíč. Veřejný klíč je možné zveřejnit, a pokud tímto klíčem dojde
k zašifrování dat, je zajištěno, že tyto data klíče bude moci rozšifrovat pouze majitel veřejného klíče svým soukromým klíčem.

SSL certifikát by měl používat každý majitel webové prezentace, který nějakým způsobem shromažďuje od svých uživatelů velmi důvěrné údaje ve formulářích nebo nabízí přihlašování na stránky pomocí hesel
a podobně. U intranetových portálů a hlavně e-shopů by mělo být zabezpečení SSL certifikátem samozřejmostí.

Zobrazení standardního SSL certifikátu

Jakmile je SSL certifikát na stránky nainstalovaný, zobrazí se v prohlížeči WWW stránek symbol zámku.

 

Zobrazení EV SSL certifikátu (Extended Validation)

Jakmile je SSL certifikát na stránky nainstalovaný, zobrazí se v prohlížeči WWW stránek symbol zámku, lišta s webovou adresou se podbarví zelenou barvou a vedle symbolu zámku se zobrazí název společnosti, pro kterou je SSL certifikát vystaven.


Kontakt

ZONER software, a.s.
Nové sady 18, 602 00 Brno
+420 543 257 018
FAX +420 543 257 245